Kontaktujte nás

Kontakty:
Telefón: 0918 880 279
Email: info@robotickekosacky.eu

Fakturačné údaje:
Sténia a.s.
Poštová 11
04001 Košice
IČO: 36204871
DIČ: 2020053574
IČ DPH: SK2020053574

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sa, vložka číslo: 1168/V.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár