Blog

Spustenie kosenia na jar

Ako spustiť robotickú kosačku po zime?


Stručný prehľad krokov pre obnovenie prevádzky po zimnej prestávke.  • Odoberte kryt nabíjacej stanice a skontrolujte, či je priestor pod krytom čistý.
  • Založte kryt naspäť.
  • Ak máte stanicu vybavenú slnečnou clonou, nasaďte ju na držiaky.
  • Pripojte napájací zdroj k sieti a skontrolujte, či červená kontrolka na stanici trvalo svieti.
  • Na kosačke skontrolujte dátum a čas, v prípade potreby ho upravte (ak kosačku spúšťate ešte pred zmenou na letný čas, nezabudnite, že neskôr budete musieť čas na kosačke upraviť, nezmení sa automaticky): 

            Nastavenia → iMow → Čas

            Nastavenia → iMow → Dátum

  • Ak máte kosačku vybavenú GPS a GPRS modulmi (modely RMI 422 PC a RMI 632 PC) aktivujte ochranu GPS: 

            Nastavenia → Bezpečnosť → Ochrana GPS 

          a energetický režim nastavte na štandartný (alebo na GPRS - podľa verzie softvéru): 

            Nastavenia → iMow → Energ.režim

  • Ak chcete robotickú kosačku používať v automatickom režime, nezabudnite ho aktivovať:  

            Príkazy → Zapnúť automatiku

  • Zasunte kosačku do nabíjacej stanice, červená kontrolka na nabíjacej stanici začne blikať (začne sa nabíjanie).

 

Týmto je kosačka pripravená na prevádzku. Nezabudnite skontrolovať trávnik, aby na ňom neboli predmety, ktoré by mohol zachytiť nôž kosačky, upravte prípadne nerovnosti (diery), zastrihnite kríky, ktoré zasahujú do dráhy kosačky pri jazde po okraji trávinka. 
      Ako funguje iMow

Ako funguje robotická kosačka STIHL iMow.


Cieľom pri navrhovaní zariadenia ako je robotická kosačka, je dosiahnuť najväčšie možné odbremenenie užívateľa od pravidelnej činnosti, či už namáhavej alebo nie. Výsledkom je ušetrený čas. Tento maximalizujeme pochopením činnosti zariadenia a následným správnym užívaním. Aby mohol iMow pracovať, potrebuje poznať plochu, ktorú má kosiť. To dosiahneme vymedzením tohto územia obvodovým káblom, ktorý pripevníme kolíkmi alebo uložíme do zeme po obvode trávnika (obvodový kábel aj pripevňovacie kolíky spolu s nabíjacou stanicou sú súčasťou dodávky pri kúpe robotickej kosačky iMow ). Obvodový kábel tak vytvorí slučku v tvare kopírujucom náš trávnik, nech je akokoľvek komplikovaný. Oba konce slučky pripojíme k nabíjacej stanici. ktorá slúži ako zdroj kódovaného signálu, ktorý je potom šírený obvodovým drôtom. Tento signál iMow príjma a pomocou toho vie určiť hranice územia, na ktorom sa má pohybovať. Keď už iMow pozná miesto svojej činnosti, je pripravený na kosenie.
Robotická kosačka iMow pracuje úplne samostatne podľa týždenného plánu, ktorý jej zadáme. Podľa veľkosti plochy, ktorú chceme, aby robotická kosačka kosila, a ktorú zadáme na ovládacom panely, nám iMow navrhne týždenný plán kosenia. Pomocou predprogramovaného vzorca vypočíta celkový čas, ktorý je týždenne potrebný na pokosenie celého trávnika. K tomuto času potom ešte pripočíta rezervu,ktorú využije v prípade, že nebude môcť kosenie v niektorý deň dokončiť a takto získanu hodnotu rozdelí na niekoľko úsekov. Tie potom rozloží na jednotlivé dni v týždni. Pri návrhu sa snaží vybrať deň a čas kosenia tak, aby bola minimálna pravdepodobnosť, že bude kosiť, keď chceme trávnik užívať. Prednostne zvolí pracovné dni a hodiny, ktoré väčšinou trávime v práci. Tento automatický návrh môžeme, samozrejme, upraviť podľa vlastnej predstavy. V jednom dni môže zadať až tri časové úseky, kedy môže iMow kosiť. Takto vieme jednoducho nastaviť kosenie tak, aby nekolidovalo so zavlažovaním alebo s časom, keď chceme byť v záhrade my. Tiež môžeme meniť celkový čas kosenia za týždeň podľa vlastných požiadaviek. Na takto pripravenej robotickej kosačke iMow môžeme zapnúť automatický režim a nechať ju, nech sa stará o kosenie počas celej sezóny.
Okrem plánu kosenia môžeme urobiť ďalšie nastavenia, ktoré bude brať iMow do “úvahy” pri svojej činnosti. Napríklad môžeme nastaviť kosenie okraja podľa potreby jeden alebo viackrát krát týždenne. V takomto prípade iMow prejde po obvode trávnika a vykosí ho. Alebo  nastavením dažďového senzora môžeme obmedziť kosenie počas dažďa. Ak potom počas kosenia začne pršať, iMow prácu preruší, odíde do nabíjacej stanice a čas, ktorý mal ešte stráviť kosením preloží na inokedy (využije rezervu, ktorú si vytvoril pri tvorbe plánu kosenia). Ďalšou z funkcií je nastavenie takzvaných štartovacích bodov. Štartovací bod je miesto kdekoľvek na obvodovom káble, ktoré si zvolíme a z ktorého chceme aby iMow začal kosenie namiesto štandartného začiatku z nabíjacej stanice. Takto môžeme 
robotickú kosačku nasmerovať aj do zákutí, ktoré sú v prípade kosenia komplikovane tvarovanej plochy ťažšie dostupné. Koľkokrát ma iMow začať kosenie z tohto bodu je možné tiež nastaviť.
Mimo automatického kosenia môžeme kosenie spustiť aj ručne kedykoľvek to potrebujeme. Napríklad: už niekoľko dní prší, dažďový senzor je nastavený tak aby kosačka za takýchto okolností nekosila. Práve vyšlo slnko, trávnik preschol. Využijeme túto príležitosť a pošleme iMow kosiť mimo prednastavený čas. Takto udržíme optimálnu výšku trávnika aj vo výnimočne sa vyskytujúcom období niekoľkodní trvajúcich dažďov.

Prečo robotickú kosačku?


Prečo robotickú kosačku?

Časy, keď kosenie bolo povinnou týždenou rutinou sú vďaka pokrokovým technológiám minulosťou.


Stroje, ktoré nám pomáhajú s domácimi prácami využívame už desiatky rokov. Niektoré sú rožšírené viac iné menej. Niektoré už so samozrejmosťou zaraďujeme do povinnej výbavy domácnosti. Napríklad o práčke už ani nehovoríme ako o automatickej, ako to bolo kedysi. Všetky takéto zariadenia prijímame automaticky a s ľahkosťou im prenechávame na starosť činnosti, ktoré nám pred tým zaberali veľa hodín nášho času. 
Neuvažujeme o nich ako o zbytočnom luxuse. Slobodu, ktorú nám prinášajú berieme ako samozrejmosť. Nie je to inak ani s robotickými kosačkami, ktoré nás dokážu úplne odbremeniť od pravidelného kosenia. Ak chceme udržiavať pekný vzhľad  trávnika, musíme ho v sezóne aspoň raz za týždeň pokosiť. V závislosti na veľkosti nám to pravidelne zaberie čas, ktorý môžeme využiť úplne inak. Koľko času by nám týždenne zabralo pranie v rukách si už v súčasnosti nevieme presne predstaviť. A ani nepotrebujeme. Ručne už perieme iba zriedkavo. Tak je to aj s robotickými kosačkami, keď ju raz spustíte, veľmi rýchlo zabudnete, koľko času Vám zabralo udržiavanie trávnika. Niekto môže namietať, že aspoň takýmto spôsobom sa prinúti k pohybu, alebo že je to príjemná činnosť. Nič proti takému postoju, aj mňa kosenie baví. Ale nie až tak moc, keď musím ( veď som kosil pred pár dňami, prečo znova ... ). A pohyb si radšej doprajem pri niečom, čo sa neopakuje monotónne dookola. Taktiež tankovanie a dolievanie benzínu, sledovanie jeho čerstvosti, dopĺňanie alebo výmena oleja, “vôňa” výfukových plynov či hluk pri benzínových kosačkách a rozťahovanie, prekladanie a navíjanie kábla pri elektrických nie je žiadny spektakulárny zážitok. Tým, že robotická kosačka permanentne mulčuje, odpadá aj problém kam s pokosenou trávou. Trávnik na záhrade nám v súčasnosti väčšinou slúži ako plocha, na ktorej sa môžu hrať naše deti, kde si môžeme rozložiť lehátka pri opalovaní alebo môžme urobiť letnú oslavu. Je to plocha, na ktorú denne chtiac-nechtiac pozeráme. Robotická kosačka nám tento pohľad spríjemní tým, že nám neprídu na um myšlienky, ktoré by nás nútili uvažovať o vyhradení si času na kosenie. Raz jej určíme kde má pracovať a každý týždeň všetko pokosí. A ak chceme, môžeme ju nastaviť tak, že ju na trávniku ani nestretneme a ten aj napriek tomu bude vyzerať dokonale. Všetko bude vždy pokosené a bez námahy.