Spustenie kosenia na jar

Spustenie kosenia na jar

Spustenie kosenia na jar

Ako spustiť robotickú kosačku po zime?


Stručný prehľad krokov pre obnovenie prevádzky po zimnej prestávke.  • Odoberte kryt nabíjacej stanice a skontrolujte, či je priestor pod krytom čistý.
  • Založte kryt naspäť.
  • Ak máte stanicu vybavenú slnečnou clonou, nasaďte ju na držiaky.
  • Pripojte napájací zdroj k sieti a skontrolujte, či červená kontrolka na stanici trvalo svieti.
  • Na kosačke skontrolujte dátum a čas, v prípade potreby ho upravte (ak kosačku spúšťate ešte pred zmenou na letný čas, nezabudnite, že neskôr budete musieť čas na kosačke upraviť, nezmení sa automaticky): 

            Nastavenia → iMow → Čas

            Nastavenia → iMow → Dátum

  • Ak máte kosačku vybavenú GPS a GPRS modulmi (modely RMI 422 PC a RMI 632 PC) aktivujte ochranu GPS: 

            Nastavenia → Bezpečnosť → Ochrana GPS 

          a energetický režim nastavte na štandartný (alebo na GPRS - podľa verzie softvéru): 

            Nastavenia → iMow → Energ.režim

  • Ak chcete robotickú kosačku používať v automatickom režime, nezabudnite ho aktivovať:  

            Príkazy → Zapnúť automatiku

  • Zasunte kosačku do nabíjacej stanice, červená kontrolka na nabíjacej stanici začne blikať (začne sa nabíjanie).

 

Týmto je kosačka pripravená na prevádzku. Nezabudnite skontrolovať trávnik, aby na ňom neboli predmety, ktoré by mohol zachytiť nôž kosačky, upravte prípadne nerovnosti (diery), zastrihnite kríky, ktoré zasahujú do dráhy kosačky pri jazde po okraji trávinka.