Ako funguje iMow

Ako funguje iMow

Ako funguje iMow

Ako funguje robotická kosačka STIHL iMow.


Cieľom pri navrhovaní zariadenia ako je robotická kosačka, je dosiahnuť najväčšie možné odbremenenie užívateľa od pravidelnej činnosti, či už namáhavej alebo nie. Výsledkom je ušetrený čas. Tento maximalizujeme pochopením činnosti zariadenia a následným správnym užívaním. Aby mohol iMow pracovať, potrebuje poznať plochu, ktorú má kosiť. To dosiahneme vymedzením tohto územia obvodovým káblom, ktorý pripevníme kolíkmi alebo uložíme do zeme po obvode trávnika (obvodový kábel aj pripevňovacie kolíky spolu s nabíjacou stanicou sú súčasťou dodávky pri kúpe robotickej kosačky iMow ). Obvodový kábel tak vytvorí slučku v tvare kopírujucom náš trávnik, nech je akokoľvek komplikovaný. Oba konce slučky pripojíme k nabíjacej stanici. ktorá slúži ako zdroj kódovaného signálu, ktorý je potom šírený obvodovým drôtom. Tento signál iMow príjma a pomocou toho vie určiť hranice územia, na ktorom sa má pohybovať. Keď už iMow pozná miesto svojej činnosti, je pripravený na kosenie.
Robotická kosačka iMow pracuje úplne samostatne podľa týždenného plánu, ktorý jej zadáme. Podľa veľkosti plochy, ktorú chceme, aby robotická kosačka kosila, a ktorú zadáme na ovládacom panely, nám iMow navrhne týždenný plán kosenia. Pomocou predprogramovaného vzorca vypočíta celkový čas, ktorý je týždenne potrebný na pokosenie celého trávnika. K tomuto času potom ešte pripočíta rezervu,ktorú využije v prípade, že nebude môcť kosenie v niektorý deň dokončiť a takto získanu hodnotu rozdelí na niekoľko úsekov. Tie potom rozloží na jednotlivé dni v týždni. Pri návrhu sa snaží vybrať deň a čas kosenia tak, aby bola minimálna pravdepodobnosť, že bude kosiť, keď chceme trávnik užívať. Prednostne zvolí pracovné dni a hodiny, ktoré väčšinou trávime v práci. Tento automatický návrh môžeme, samozrejme, upraviť podľa vlastnej predstavy. V jednom dni môže zadať až tri časové úseky, kedy môže iMow kosiť. Takto vieme jednoducho nastaviť kosenie tak, aby nekolidovalo so zavlažovaním alebo s časom, keď chceme byť v záhrade my. Tiež môžeme meniť celkový čas kosenia za týždeň podľa vlastných požiadaviek. Na takto pripravenej robotickej kosačke iMow môžeme zapnúť automatický režim a nechať ju, nech sa stará o kosenie počas celej sezóny.
Okrem plánu kosenia môžeme urobiť ďalšie nastavenia, ktoré bude brať iMow do “úvahy” pri svojej činnosti. Napríklad môžeme nastaviť kosenie okraja podľa potreby jeden alebo viackrát krát týždenne. V takomto prípade iMow prejde po obvode trávnika a vykosí ho. Alebo  nastavením dažďového senzora môžeme obmedziť kosenie počas dažďa. Ak potom počas kosenia začne pršať, iMow prácu preruší, odíde do nabíjacej stanice a čas, ktorý mal ešte stráviť kosením preloží na inokedy (využije rezervu, ktorú si vytvoril pri tvorbe plánu kosenia). Ďalšou z funkcií je nastavenie takzvaných štartovacích bodov. Štartovací bod je miesto kdekoľvek na obvodovom káble, ktoré si zvolíme a z ktorého chceme aby iMow začal kosenie namiesto štandartného začiatku z nabíjacej stanice. Takto môžeme 
robotickú kosačku nasmerovať aj do zákutí, ktoré sú v prípade kosenia komplikovane tvarovanej plochy ťažšie dostupné. Koľkokrát ma iMow začať kosenie z tohto bodu je možné tiež nastaviť.
Mimo automatického kosenia môžeme kosenie spustiť aj ručne kedykoľvek to potrebujeme. Napríklad: už niekoľko dní prší, dažďový senzor je nastavený tak aby kosačka za takýchto okolností nekosila. Práve vyšlo slnko, trávnik preschol. Využijeme túto príležitosť a pošleme iMow kosiť mimo prednastavený čas. Takto udržíme optimálnu výšku trávnika aj vo výnimočne sa vyskytujúcom období niekoľkodní trvajúcich dažďov.